Psychoterapia jest dziedziną stosunkowo młodą, jednak narosło wokół niej wiele mitów, półprawd, oczywistych deformacji, które mogą wprowadzać w błąd osoby zainteresowane psychoterapią z powodu doświadczanych przez nie trudności. 

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ? 

Przed spotkaniem z psychoterapeutą warto sprawdzić jego kwalifikacje zawodowe– osoba profesjonalnie zajmująca się psychoterapią to specjalista po studiach wyższych (najlepsze przygotowanie teoretyczne mają psychologowie), który ukończył również trwające kilka lat akredytowane podyplomowe studia w zakresie psychoterapii, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji (oferty typu „leczenie” śmiechem, słońcem, tańcami w kręgu, piramidą, kontaktem z poprzednimi wcieleniami, ustawienia Hellingera itp. nie mają nic wspólnego z etyką i podstawowymi zasadami psychoterapii, a co więcej mogą wyrządzić wiele krzywdy).

Proces psychoterapeutyczny jest współtworzony przez terapeutę i osobę, która się do niego zgłasza. 

Psychoterapeuta dąży do tego, by najpierw zrozumieć i określić czyjąś trudność(wiele osób nie potrafi na początku sprecyzować, na czym ona polega – czują po prostu, że ich życie i samopoczucie nie są takimi, jakimi chcieliby by były) i tym samym ustalić cel wspólnej pracy.  Dalej droga wiedzie do odpowiedzi na pytania „dlaczego jest, tak jak jest” / „dlaczego tak się czuję?” – to pytania o to, co leży u podłoża doświadczanego problemu. Ten etap pozwala lepiej zrozumieć swoje myśli, uczucia, oraz sposób budowania
I funkcjonowania w relacjach z innymi.

Efektem terapii powinno być jednak nie tylko wyjaśnienie oraz większa samoświadomość, ale także możliwość uzyskania trwałej, pożądanej zmianyw obszarze doświadczanym jako problem. Osiągnięcie jej w znacznej mierze zależy od rozróżnienia tego, za co możemy czuć się odpowiedzialni i wzięcie odpowiedzialności za to, jak tu i teraz postępujemy i traktujemy siebie, od tego, za co odpowiedzialni być nie możemy. 

JAK ROZPOZNAĆ, ŻE JEST TO WŁAŚCIWY MOMENT NA PSYCHOTERAPIĘ?

Czasami uważa się, że „czas leczy rany”, a psychoterapia nie jest potrzebna, gdy ma się przy sobie bliskie osoby. 

„Jest jednak przeciwnie:psychoterapia potrzebna jest właśnie wtedy, gdy nie działają różne czynniki zazwyczaj łagodzące cierpienie u ludzi – czas, wsparcie bliskich, osobiste przemyślenia czy podjęte działanie. 

Człowiek odczuwa cierpienie, ma dolegliwe objawy, zachowuje się w sposób niszczący dla niego samego i bliskich, czy też po raz kolejny popełnia podobny życiowy błąd. Taka sytuacja może wskazywać, że istnieją nieświadome czynniki, które kierują ludzkim postępowaniem – pomoc psychoterapeuty służy uświadomieniu tych czynników i opartej na takiej świadomości pracy nad zmianą. Czas nie zawsze leczy rany, podobnie jak w medycynie czas nie zawsze leczy choroby, często wręcz działa na naszą niekorzyść.

(PSYCHOTERAPIA NA CELOWNIKU, Polityka)

JAK DŁUGO TRWA PSYCHOTERAPIA?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań (zresztą, w mojej opinii zupełnie słusznie), ale i jednocześnie jedno z trudniejszych. Jest to pytanie dość oczywiste z punktu widzenia potrzeby uzgadniania rzeczywistości – lubimy wiedzieć jakie będą ramy czasowe czegoś, w co się angażujemy, wymaga to zorganizowania chociażby czasu i budżetu. Trudne
z punktu widzenia terapeuty – ponieważ nie jesteśmy w stanie określić, w jakim tempie będą zachodzić zmiany, jakie przeszkody mogą stanąć na drodze i co w trakcie pracy terapeutycznej zostanie wspólnie odkryte?

Z praktycznego punktu widzenia, najczęściej w trakcie trzech pierwszych spotkań omawiamy precyzyjnie problemydanej osoby oraz na ich podstawie formułujemy cele, które będą realizowane w trakcie wspólnej pracy terapeutycznej. Następnie, umawiamy się na konkretnie określoną (uzależnioną od rodzaju problemu) ilość spotkań, a pod ich koniec, monitorując „gdzie jesteśmy” na drodze realizacji wcześniej określonego celu, proponuję wspólną ewaluację efektów dotychczasowej pracy i w konsekwencji kontynuację lub zakończenie kontraktu terapeutycznego.  

Zachęcamy do oswojenia tematu psychoterapii
i zapoznania się z historiami osób, które są w trakcie lub mają za sobą doświadczenie w psychoterapii : MAM TERAPEUTĘ