Symbolem naszej Pracowni uczyniliśmy znak pochodzący z japońskiej kaligrafii – ENSO. 

ENSO to okrąg napisany jednym pociągnięciem pędzla w kaligrafii Zen.

W Japonii uważa się, że poziom rozwoju duchowego można rozpoznać po tym, w jaki sposób dana osoba maluje Ensō.

Jest symbolem mieszczącym w sobie widoczne i ukryte, prostotę i głębię, pustkę i pełnię, spokój i dynamikę.

Dla nas ENSO jest przede wszystkim symbolem ciągłego doskonalenia się, dążenia do równowagi i poczucia wewnętrznej spójności.

Żaden inny symbol nie oddaje lepiej idei naszej Pracowni. Żaden inny symbol nie oddaje lepiej dążenia do pełni
i rozwoju.