Czym jest coaching?

Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

KIM JEST KLIENT

Indywidualnym klientem coacha nazywamy osobę pragnącą osiągnąć jedne z poniższych celów: polepszenie osiąganych wyników, usprawnienie procesu uczenia się, zwiększenie satysfakcji.

Klient nie poszukuje emocjonalnego ukojenia ani ulgi od problemów natury psychologicznej. Osoba korzystająca z usług coacha może z jego wsparciem zainicjować działania mające na celu osiągnięcie wybranych przez siebie celów.

Klientem coachu jest zawsze osoba coachowana, bez względu na to, kto opłaca całość procesu.

W JAKI SPOSÓB REALIZUJEMY KONTRAKT NA COACHING

Coach i jego klient przygotowują wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalają sposoby komunikowania się (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów np. skype). Nie muszą w tym względzie przestrzegać żadnych zewnętrznych narzuconych norm.

RELACJE w COACHINGU

Relacja coacha z klinetem można określić jako parterską.Coach nie podchodzi do klienta z pozycji eksperta,autorytetu czy osoby uzdrawiającej.
Coach i klient wspolnie ustalają cel,format i oczekiwane wyniki pracy.

RAMY CZASOWE

Coaching koncetruje się na teraźniejszości i przyszłości.Nie analizuje on przeszłości czy wpływu minionych zdarzeń na obecne funkconowanie jednostki.

ZWIĄZEK Z PSYCHOTERAPIĄ

Coaching nie jest psychoterapią  i nie jest w stanie pomóc klientowi
z problemami natury emocjonalnej czy poznawczej,nie zajmuje się pomocą psyhologiczną i nie leczy zaburzeń.

Coaching natomiast może być stosowany równolegle z psyhoterią, lecz nie może być jej substytutem.

Coaching korzysta z informacji z przeszłości klienta,aby ustalić jego obecną sytuacje.Nie zakłada on jednak rozwiązania problemów z przeszłości w celu usprawnienia działań przyszłych.